FOU-AVDRAGET FÖRSTÄRKS YTTERLIGARE

Innovativa företag som har anställda som har arbetar med utveckling av nya produkter och tjänster eller med forskning får betala 19,59 procent lägre arbetsgivaravgifter. Från den 1 juli 2021 förstärks avdraget ytterligare genom att arbetstidsvillkoret sänkt till hälften av arbetstiden. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.