ADVOKATBYRÅ MED INRIKTNING INOM SKATTERÄTT OCH EKOBROTTMÅL

Advokatbyrån Liljemark Ragnar är specialiserad inom det skatterättsliga området och erbjuder hög kompetens och långvarig praktisk erfarenhet från Skatteverket, domstolar och det privata näringslivet. Klienter biträds i ärenden hos Skatteverket, Skatterättsnämnden och i förvaltningsdomstolarna. 

Advokat Ola Liljemark Ragnar åtar sig även uppdrag som försvarsadvokat inom ekobrottmål som är ett samlingsnamn för brott som exempelvis skattebrott, bokföringsbrott och bedrägeri. Många ekomål inleds genom utredningar som gjorts hos Skatteverket. Det är därför ofta en fördel för en misstänkt att begära eller anlita anlita ett ombud som har insikt i och kännedom om hur Skatteverket arbetar. 

Välkommen att kontakta oss!