Nyheter

Löpande forskningsavdrag

LÖPANDE AVDRAG FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING Löpande avdrag och kontroll av arbete med forskning- och utveckling, FoU, i arbetsgivardeklarationen Företag som löpande bedriver forskning och utveckling kan vid redovisning till Skatteverket få avdrag från arbetsgivaravgifterna med ca 20 % av

Läs mer »

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott Allmänt om bokföringsbrott. Bokföringsbrott kan indelas i följande tre olika typer: bokföringen saknas, bokföringen är inte sann eller bokföringen går inte att kontrollera. Bokföringsbrott förutsätter att det så kallade huvudsaklighetskriteriet är uppfyllt. Det innebär att felet eller bristen i

Läs mer »

FOU-AVDRAGET FÖRSTÄRKS YTTERLIGARE

FOU-AVDRAGET FÖRSTÄRKS YTTERLIGARE Innovativa företag som har anställda som har arbetar med utveckling av nya produkter och tjänster eller med forskning får betala 19,59 procent lägre arbetsgivaravgifter. Från den 1 juli 2021 förstärks avdraget ytterligare genom att arbetstidsvillkoret sänkt till

Läs mer »

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott Allmänt om bokföringsbrott. Bokföringsbrott kan indelas i följande tre olika typer:bokföringen saknas, bokföringen är inte sann eller bokföringen går inte att kontrollera. Bokföringsbrott förutsätter att det så kallade huvudsaklighetskriteriet är uppfyllt. Det innebär att felet eller bristen i bokföringen

Läs mer »

Skattebrott

Skattebrott Allmänt. Skattebrottslagen är generellt tillämplig på skatter vilket innebär att den även gäller för till exempel preliminär skatt och ingående och utgående mervärdesskatt. Lagen är även tillämplig på avgifter när det i respektive författning direkt anges att skattebrottslagen är

Läs mer »