Ola Liljemark Ragnar är advokat och har en omfattande erfarenhet av det skatterättsliga området och förvaltningsprocessen.

Karriären inleddes på Skatteverket med granskningar av löntagare och aktiebolag, mellan åren 2006 och 2007 gjordes notarietjänstgöring. Han arbetade därefter tillsammans med skatterevisorer på Skatteverkets Utlandsskattekontor, som specialgranskar bosättningar och gör insatser mot fusk och skattebrott, med bland annat omfattande granskningar av ägare av svenska fåmansföretag som strukturerat sitt ägande via utländska holdingbolag. Ola övergick därefter till att arbeta som biträdande jurist på Bird & Bird med skatteprocesser (exempelvis rörande tillämpning av skatteavtal, frågor om bosättning, stadigvarande vistelse, utländska kapitalförsäkringar, stiftelser, fåmansföretag och fasta driftställen), omstruktureringar och olika skatteutredningar. 

Under åren 2016 och 2017 var Ola verksam på EY inom företagsbeskattningsgruppen med allmän företagsbeskattning med skattefrågor inom framförallt internationella koncerner. Han arbetade även med frågor rörande beskattning av delägare av fåmansföretag samt skatteprocesser. Därefter arbetade Ola som adjungerad ledamot vid Kammarrätten i Stockholm fram till i februari 2018. 

I april 2018 startade han Advokatbyrån Liljemark Ragnar.

 

Erfarenhet

  • Advokatbyrån Liljemark Ragnar, grundare och innehavare 2018 –
  • Kammarrätten i Stockholm, adjungerad ledamot, 2017–2018
  • EY, skattejurist 2016–2017
  • Bird & Bird, biträdande jurist och advokat, 2011–2016
  • Skatteverket, kvalificerad handläggare, 2004–2011
  • Tingstjänstgöring, notarie, 2005–2006

Utbildning

  • Stockholms Universitet, jur kand, 2002
  • Stockholms Universitet, ekonomie magisterexamen 2009